POWRÓT
     2017-09-11 00:00:00

Warsztaty dla pracowników wydziałów spraw obywatelskich urzędów miast i gmin oraz wydziałów komunikacji starostw powiatowych.


7 września w ŚlOSG odbyły się warsztaty szkoleniowe dla pracowników z wydziałów spraw obywatelskich urzędów miast i gmin oraz wydziałów komunikacji starostw powiatowych Euroregionu Silesii, którzy na co dzień realizują sprawy związane z cudzoziemcami.

Warsztaty zostały zorganizowane przez Śląski Oddział Straży Granicznej jako piąte działanie będące częścią wspólnego polsko-czeskiego Projektu pn. ,,Bezpieczne Pogranicze” w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, działania ,,Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia”. Projekt jest możliwy do realizacji dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu z Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP ,,Przekraczamy Granice”. Zebranych słuchaczy przywitał Zastępca Komendanta ŚlOSG ppłk SG Dariusz Bukowski, a zajęcia poprowadzili podlegli mu funkcjonariusze z bogatym doświadczeniem zawodowym oraz przygotowaniem dla multiplikatorów. Podzielili się oni z urzędnikami swoją wiedzą dotyczącą m. in. takich zagadnień jak nieprawidłowości podczas wydawania zaproszeń i realizacji spraw meldunkowych, wyłudzenia wiz, dokumentów podrobionych i przerobionych używanych przez cudzoziemców w celu wystawienia polskich lub czeskich duplikatów. Dodatkowo uczestnicy mogli zapoznać się z profesjonalnych sprzętem do wykrywania fałszerstw dokumentów wykorzystywanym przez funkcjonariuszy Straży Granicznej podczas służby.

Tak umacniana współpraca ŚlOSG z urzędnikami Euroregionu Silesia pozwoli w przyszłości na zwiększenie wykrywalności nadużyć stosowanych przez cudzoziemców oraz podniesie jakości usług publicznych świadczonych przez urzędników.

/slaski.strazgraniczna.pl/  HOT NEWS
  Problem migracyjny można rozwiązać tylko pomagając na miejscu. - Katarzyna Lubnauer nową przewodniczącą Nowoczesnej! - Prezydent: Nie podpiszę ustawy o SN, dopóki nie zostanie uchwalona zgłoszona przeze mnie zmiana w ustawie o KRS. - Prezydent przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia nowelizację ustawy o RIO.

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z serwisem: ul. Staszica 9/2, 47-400 Racibórz, reklama@raciborek.pl

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.

Copyright © 2010-2018 TOPORTAL PRODUCTION