POWRÓT
     2017-09-12 00:00:00

Skład Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.


Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim.

Komitet wpisuje się w propozycje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy dotyczące szczególnego uhonorowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, które zostały wyrażone w Ustawie o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, wniesionej, jako projekt prezydencki do Sejmu RP w dniu 10 listopada 2016 r. – w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada.

W Sejmie RP ustawę uchwalono w atmosferze konsensusu, Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w dniu 27 kwietnia 2017 r.

Realizację zadań mających na celu upamiętnienie i uroczyste uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem przez Rzeczpospolitą Polską niepodległości powierzono Komitetowi Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

W skład Komitetu wchodzą trzy kategorie osób – najwyższe władze państwowe, przedstawiciele partii politycznych i ugrupowań oraz osoby wskazane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej spośród przedstawicieli Kościołów i innych związków wyznaniowych, środowisk kultury i nauki, samorządu terytorialnego, związków zawodowych, organizacji kombatanckich i innych organizacji społecznych lub osób szczególnie zasłużonych dla Państwa Polskiego.

W trakcie inauguracyjnego posiedzenia Komitetu prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie w sprawie powołania Członków Komitetu Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

W skład komitetu z mocy ustawy wchodzą:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (jednocześnie, jako przedstawiciel partii Prawo i Sprawiedliwość)
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Prezes Rady Ministrów
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Minister Obrony Narodowej
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Minister Spraw Zagranicznych
Minister Edukacji Narodowej
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Pełnomocnik Rządu do Spraw Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Do Komitetu Narodowych obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Prezydent RP powołał:

1) przedstawicieli partii politycznych i ugrupowań:

- Józefa Brynkusa – Klub Poselski Kukiz’15,
- Bogusława Gorskiego – Polska Partia Socjalistyczna,
- Hannę Gronkiewicz-Waltz – Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej,
- Dariusza Klimczaka – Polskie Stronnictwo Ludowe;

2) przedstawicieli Kościołów i innych związków wyznaniowych:

- ks. abp. Stanisława Gądeckiego – Konferencja Episkopatu Polski,
- ks. abp. Sawę – Michała Hrycuniaka – Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny,
- muftiego Tomasza Miśkiewicza – Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej,
- ks. bp. Jerzego Samca – Polska Rada Ekumeniczna,
- Michaela Schudricha – Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) przedstawicieli środowisk kultury i nauki:

- Andrzeja Białasa – Polska Akademia Umiejętności,
- Jacka Bromskiego – Stowarzyszenie Filmowców Polskich,
- Jerzego Duszyńskiego – Polska Akademia Nauk,
- Jana Gogolewskiego – Związek Rzemiosła Polskiego,
- Antoniego Jackowskiego – Polskie Towarzystwo Geograficzne,
- Janusza Janowskiego – Związek Polskich Artystów Plastyków,
- Adolfa Juzwenkę – Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
- Mieczysława Kominka – Związek Kompozytorów Polskich,
- Krzysztofa Koneckiego – Polskie Towarzystwo Socjologiczne,
- Jacka Kurskiego – Telewizja Polska S.A.,
- Olgierda Łukaszewicza – ZASP – Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji,
- Waldemara Majchera – Stowarzyszenie Twórców Ludowych,
- Krzysztofa Mikulskiego – Polskie Towarzystwo Historyczne,
- Annę Nasiłowską-Rek – Stowarzyszenie Pisarzy Polskich,
- Michała Niezabitowskiego – Stowarzyszenie Muzealników Polskich,
- Sławomira Ratajskiego – Polski Komitet do spraw UNESCO,
- Jolantę Rycerską – Związek Polskich Artystów Fotografików,
- Jacka Sobalę – Polskie Radio S.A.,
- Elżbietę Stefańczyk – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,
- Jana Szmidta – Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
- Mariusza Ścisło – Stowarzyszenie Architektów Polskich,

4) przedstawicieli samorządu terytorialnego:

- Zygmunta Frankiewicza – Związek Miast Polskich,
- Olgierda Geblewicza – Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej,
- Marka Olszewskiego – Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,
- Ludwika Węgrzyna – Związek Powiatów Polskich;

5) przedstawicieli związków zawodowych:

- Piotra Dudę – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”,
- Jana Guza – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
- Dorotę Gardias – Forum Związków Zawodowych,
- Teresę Hałas – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”;

6) przedstawicieli organizacji kombatanckich:

- Leszka Żukowskiego – Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej;

7) przedstawicieli innych organizacji społecznych i osoby szczególnie zasłużone dla Państwa Polskiego:

- Mariolę Abkowicz – Związek Karaimów Polskich,
- Andrzeja Arendarskiego – Krajowa Izba Gospodarcza,
- Krzysztofa Balona – Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych,
- Romana Bargieła – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,
- Rafała Bartka – Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim,
- Teresę Berezowską – Rada Polonii Świata,
- Henrykę Bochniarz – Konfederacja Lewiatan,
- Dariusza Piotra Bonisławskiego – Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
- Wojciecha Borowika – Stowarzyszenie Wolnego Słowa,
- ks. Marcina Iżyckiego – Caritas Polska,
- Wiesława Johanna – Kanclerz Orderu Odrodzenia Polski,
- Jana Józefa Kasprzyka – Związek Piłsudczyków,
- Cezarego Kaźmierczaka – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców,
- Władysława Kosiniaka-Kamysza – Krajowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe”,
- Krzysztofa Kotyniewicza – Polski Związek Głuchych,
- ks. Dariusza Kowalczyka – Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”,
- Stanisława Kracika – Polski Czerwony Krzyż,
- Andrzeja Kraśnickiego – Polski Komitet Olimpijski,
- Bogusława Nizieńskiego – Kanclerz Orderu Orła Białego,
- Alojzego Nowaka – Akademicki Związek Sportowy,
- Grzegorza Nowika – Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,
- Waldemara Pawlaka – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
- Dariusza Pietrowskiego – Stowarzyszenie „Centrum Wolontariatu”,
- Tadeusza Pilata – Europejska Unia Wspólnot Polonijnych,
- Zygmunta Puchalskiego – Społeczne Towarzystwo Oświatowe,
- Małgorzatę Sinicę – Związek Harcerstwa Polskiego,
- Krzysztofa Skowrońskiego – Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich,
- Dariusza Supła – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych,
- Annę Woźniak-Szymańską – Polski Związek Niewidomych.


/fot.arch.redakcji/
/Prezydent.pl/

ODWIEDŹ PROFILE: Prezydent - Andrzej Duda


 ZOBACZ PROFIL:
 

  HOT NEWS
  Problem migracyjny można rozwiązać tylko pomagając na miejscu. - Katarzyna Lubnauer nową przewodniczącą Nowoczesnej! - Prezydent: Nie podpiszę ustawy o SN, dopóki nie zostanie uchwalona zgłoszona przeze mnie zmiana w ustawie o KRS. - Prezydent przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia nowelizację ustawy o RIO.

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z serwisem: ul. Staszica 9/2, 47-400 Racibórz, reklama@raciborek.pl

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.

Copyright © 2010-2018 TOPORTAL PRODUCTION