REKLAMA

Szanowny Użytkowniku!


Aby móc korzystać z niniejszego portalu niezbędna jest Twoja zgodna na instalację w Twojej przeglądarce "plików cookies". Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W cookies przechowywane są informacje o wspomnianej wyżej zgodzie oraz ewentualna fraza wpisana w wyszukiwarce.

Dla celów statystycznych gromadzone są jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań by wszelkie procesy miały charakter jawny, a użytkownik miał całkowitą kontrolę nad utrwalonymi danymi (COOKIEs) - w portalu nie są wykorzystywane sesje.

W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję poprzez usunięcie plików cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie zgadzasz się na instalację plików cookies, w myśl obowiązujących przepisów prosimy o opuszczenie niniejszego portalu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES
Informacje ogólne

Niniejszy dziennik wydawany jest przez TOPORTAL PRODUCTION Tomasz Staszewski z siedzibą w Raciborzu przy ul. ks. Stanisława Staszica 9 lok.2, 47-400 Racibórz (NIP: 6391163642,email:redakcja@toportal.pl) zwanym dalej WYDAWCĄ.
Polityka prywatności oraz cookies

Niniejszy portal wykorzystuje technologię cookies. Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W ramach cookies przechowywane są informacje:
- status zgody dotyczący niniejszej polityki prywaatności oraz cookies
- zakodowana ewentualna fraza, wpisana przez użytkownika w wyszukiwarce portalu

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (w przeglądarce internetowej) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest WYDAWCA.

W kontekście połączeń www, dla celów statystycznych, WYDAWCA gromadzi jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Oznacza to, iż WYDAWCA nie zapisuje w bazie danych jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika. Ponadto w portalu nie są wykorzystywane sesje.

Niezależnie od powyższych faktów, pewne dane mogą być rejestrowane niezależnie przez firmę hostingową (nr. ip). W związku z powyższym WYDAWCA zawarł stosowną umowę POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH z firmą hostingową H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168.

Administratorem danych osobowych jest WYDAWCA.

Zgodnie z RODO, każdemu użtykownikowi przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- korekty swoich danych
- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- przenoszenia danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z WYDAWCĄ został zawarty na wstępie niniejszego dokumentu.

WYDAWCA zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w niejszym dokumencie. Każdorazowa zmiana skutkować będzie koniecznością wyrażenia przez Użytkownika akceptacji zamieszczonej treści (wyskakujące okno).

 
 
 


2017-09-12

Skład Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim.

Komitet wpisuje się w propozycje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy dotyczące szczególnego uhonorowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, które zostały wyrażone w Ustawie o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, wniesionej, jako projekt prezydencki do Sejmu RP w dniu 10 listopada 2016 r. – w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada.

W Sejmie RP ustawę uchwalono w atmosferze konsensusu, Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w dniu 27 kwietnia 2017 r.

Realizację zadań mających na celu upamiętnienie i uroczyste uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem przez Rzeczpospolitą Polską niepodległości powierzono Komitetowi Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

W skład Komitetu wchodzą trzy kategorie osób – najwyższe władze państwowe, przedstawiciele partii politycznych i ugrupowań oraz osoby wskazane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej spośród przedstawicieli Kościołów i innych związków wyznaniowych, środowisk kultury i nauki, samorządu terytorialnego, związków zawodowych, organizacji kombatanckich i innych organizacji społecznych lub osób szczególnie zasłużonych dla Państwa Polskiego.

W trakcie inauguracyjnego posiedzenia Komitetu prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie w sprawie powołania Członków Komitetu Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

W skład komitetu z mocy ustawy wchodzą:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (jednocześnie, jako przedstawiciel partii Prawo i Sprawiedliwość)
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Prezes Rady Ministrów
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Minister Obrony Narodowej
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Minister Spraw Zagranicznych
Minister Edukacji Narodowej
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Pełnomocnik Rządu do Spraw Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Do Komitetu Narodowych obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Prezydent RP powołał:

1) przedstawicieli partii politycznych i ugrupowań:

- Józefa Brynkusa – Klub Poselski Kukiz’15,
- Bogusława Gorskiego – Polska Partia Socjalistyczna,
- Hannę Gronkiewicz-Waltz – Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej,
- Dariusza Klimczaka – Polskie Stronnictwo Ludowe;

2) przedstawicieli Kościołów i innych związków wyznaniowych:

- ks. abp. Stanisława Gądeckiego – Konferencja Episkopatu Polski,
- ks. abp. Sawę – Michała Hrycuniaka – Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny,
- muftiego Tomasza Miśkiewicza – Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej,
- ks. bp. Jerzego Samca – Polska Rada Ekumeniczna,
- Michaela Schudricha – Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) przedstawicieli środowisk kultury i nauki:

- Andrzeja Białasa – Polska Akademia Umiejętności,
- Jacka Bromskiego – Stowarzyszenie Filmowców Polskich,
- Jerzego Duszyńskiego – Polska Akademia Nauk,
- Jana Gogolewskiego – Związek Rzemiosła Polskiego,
- Antoniego Jackowskiego – Polskie Towarzystwo Geograficzne,
- Janusza Janowskiego – Związek Polskich Artystów Plastyków,
- Adolfa Juzwenkę – Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
- Mieczysława Kominka – Związek Kompozytorów Polskich,
- Krzysztofa Koneckiego – Polskie Towarzystwo Socjologiczne,
- Jacka Kurskiego – Telewizja Polska S.A.,
- Olgierda Łukaszewicza – ZASP – Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji,
- Waldemara Majchera – Stowarzyszenie Twórców Ludowych,
- Krzysztofa Mikulskiego – Polskie Towarzystwo Historyczne,
- Annę Nasiłowską-Rek – Stowarzyszenie Pisarzy Polskich,
- Michała Niezabitowskiego – Stowarzyszenie Muzealników Polskich,
- Sławomira Ratajskiego – Polski Komitet do spraw UNESCO,
- Jolantę Rycerską – Związek Polskich Artystów Fotografików,
- Jacka Sobalę – Polskie Radio S.A.,
- Elżbietę Stefańczyk – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,
- Jana Szmidta – Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
- Mariusza Ścisło – Stowarzyszenie Architektów Polskich,

4) przedstawicieli samorządu terytorialnego:

- Zygmunta Frankiewicza – Związek Miast Polskich,
- Olgierda Geblewicza – Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej,
- Marka Olszewskiego – Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,
- Ludwika Węgrzyna – Związek Powiatów Polskich;

5) przedstawicieli związków zawodowych:

- Piotra Dudę – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”,
- Jana Guza – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
- Dorotę Gardias – Forum Związków Zawodowych,
- Teresę Hałas – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”;

6) przedstawicieli organizacji kombatanckich:

- Leszka Żukowskiego – Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej;

7) przedstawicieli innych organizacji społecznych i osoby szczególnie zasłużone dla Państwa Polskiego:

- Mariolę Abkowicz – Związek Karaimów Polskich,
- Andrzeja Arendarskiego – Krajowa Izba Gospodarcza,
- Krzysztofa Balona – Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych,
- Romana Bargieła – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,
- Rafała Bartka – Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim,
- Teresę Berezowską – Rada Polonii Świata,
- Henrykę Bochniarz – Konfederacja Lewiatan,
- Dariusza Piotra Bonisławskiego – Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
- Wojciecha Borowika – Stowarzyszenie Wolnego Słowa,
- ks. Marcina Iżyckiego – Caritas Polska,
- Wiesława Johanna – Kanclerz Orderu Odrodzenia Polski,
- Jana Józefa Kasprzyka – Związek Piłsudczyków,
- Cezarego Kaźmierczaka – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców,
- Władysława Kosiniaka-Kamysza – Krajowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe”,
- Krzysztofa Kotyniewicza – Polski Związek Głuchych,
- ks. Dariusza Kowalczyka – Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”,
- Stanisława Kracika – Polski Czerwony Krzyż,
- Andrzeja Kraśnickiego – Polski Komitet Olimpijski,
- Bogusława Nizieńskiego – Kanclerz Orderu Orła Białego,
- Alojzego Nowaka – Akademicki Związek Sportowy,
- Grzegorza Nowika – Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,
- Waldemara Pawlaka – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
- Dariusza Pietrowskiego – Stowarzyszenie „Centrum Wolontariatu”,
- Tadeusza Pilata – Europejska Unia Wspólnot Polonijnych,
- Zygmunta Puchalskiego – Społeczne Towarzystwo Oświatowe,
- Małgorzatę Sinicę – Związek Harcerstwa Polskiego,
- Krzysztofa Skowrońskiego – Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich,
- Dariusza Supła – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych,
- Annę Woźniak-Szymańską – Polski Związek Niewidomych.


/fot.arch.redakcji/


/ Prezydent.pl /herb

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2018-06-23 TOPORTAl PRODUCTION